דלג לתוכן הראשי

תעודת אחריות למכונת קפה

תעודה זו ניתנת כביטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו של המוצר שפרטיו מופיעים בחשבונית הקנייה המצורפת.
אחריותינו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף, ללא תשלום, כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר 
ייראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם על אף השימוש והפעלה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.
אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך חצי שנה מיום המכירה כלפי הקונה הישיר בלבד ואין היא ניתנת להעברה ללא הסכמתנו תחילה.
מבלי למעט מכל מה שנאמר לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:
א. היה נתון לטיפול או שימוש בלתי נכונים שלא לפי הוראות השימוש
ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, ו/או
ג. הוזנח או נפגע בתאונה

האחריות לא תחול על: סתימה כתוצאה מאבנית, שבר פנימי או חיצוני, כל נזק שנגרם מרשלנות, חלקי פלסטיק, צבע הפח, פלסטיק, זכוכית ונורות,
שימוש שלא לפי הוראות היצרן, ניסיון לתקן תקלה ע"י אדם שלא הוסמך על ידנו.
בפנייה לתחנת שרות יש לצרף את החשבונית למכשיר המובא לתיקון.
ניתן לרכוש קנקן לסינון המים+פילטר חינם במחיר מוזל, לרכישת הקנקן לחצו כאן

אנא מלאו את הפרטים הבאים:

סריקת החשבונית, עד 5 מגה, סוגי קבצים .pdf, .jpg, .jpeg, .gif, .png

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981